1

Profesionálne riadenie konkrétnych projektov z environmentálnej stránky od začiatku až do úspešného konca.

2

Vyhodnotenie výberového tendra na dodávateľa prác v oblasti nakladania s odpadom.

3

Odborné environmentálne poradenstvo.

4

Legislatívny dohľad.

5

Pomoc a podpora v procese vybavovania súhlasov, registrácií, povolení.

6

Posúdenie implementácie projektu do praxe.

7

Komunikácia s úradmi a inštitúciami.

8

Porovnanie možnosti trhu a prieskum trhu

9

Sprostredkovanie najlacnejších a najkvalitnejších subdodávateľských služieb v oblasti nakladania s odpadmi v kategórií O a N.

10

Poskytnutie pravidelnej kontroly Vážnych lístkov a dokumentácie potrebnej pre kolaudačné rozhodnutie.

11

Pravidelný report ku zmenám v zákone o odpadoch.

12

Odborné školenia zamestnancov